Bejelentkezés / Regisztráció
Szabályzat

1. A felhasználók által feltöltött anyagokért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal!

2. A Jegyzetek adatlapján szereplő csillaggal a kedvencekhez adható az adott dokumentum, mely segítségével a rendszer értesítést küld a jegyzethez kapcsolódó új feltöltésről.

3. A Jegyzet adatlapján lehetőség van a letöltött dokumentumot értékelni 1-5 csillaggal és hozzá megjegyzést fűzni (Új hozzászólás), valamint a Jelentés funkcióval az oda nem illő anyagokat jelezni a portál adminisztrátorának.

4. A jegyzetmegosztási tárhelyet csak a rendszerben regisztrált és az univ.hu portálhoz készült Modulo nyilatkozat kitöltésével jogosultságot szerzett hallgató felhasználók látogathatják. A Nyilatkozat elérhetősége a MODULO-ban: Beadási helyek -> Universitas-Szeged -> Hallgatói meghatalmazó jognyilatkozat. A felhasználók csak a szakjuknak megfelelő jegyzeteiket láthatják. Ha valakinek több szakja van külön eljárási kérelmet nyújthat be a rendszer adminisztrátorhoz, akinek jogosultsága van ellenőrzés céljából igazolást bekérni, vagy a kérést megtagadni!

5. A jegyzetmegosztás felületen elkövetett bármilyen szabályzat vagy törvényszegés azonnali kizárást eredményez a teljes portálról, valamint törvénysértő magatartás esetén az elkövetőnek a törvény előtt is felelni köteles tettéért!

6. Az oldal feltöltött állományaiért az üzemeltető nem tehető felelőssé. Az üzemeltető nem vizsgálja, hogy a feltöltött állomány vagy hozzászólás jogsértő-e, amennyiben ilyen jelzés érkezik, akkor a teljes állomány vizsgálat nélkül törlésre kerül!

7. Felhasználó köteles tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározottakat. A törvény néhány pontja a teljesség igénye nélkül:
1. § (1) Ez a törvény védi az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat.
4. § (1) A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta (szerző).
- (2) Szerzői jogi védelem alatt áll - az eredeti mű szerzőjét megillető jogok sérelme nélkül - más szerző művének átdolgozása, feldolgozása vagy fordítása is, ha annak egyéni, eredeti jellege van.
8. § Ha a művet név nélkül vagy felvett néven hozták nyilvánosságra, a szerzői jogokat a szerző fellépéséig az gyakorolja, aki a művet először hozta nyilvánosságra.
10. § (1) A szerző határoz arról, hogy műve nyilvánosságra hozható-e.
16. § (1) A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. E törvény eltérő rendelkezése hiányában a felhasználásra engedély felhasználási szerződéssel szerezhető.
17. § A mű felhasználásának minősül különösen:
a) a többszörözés (18-19. §),
b) a terjesztés (23. §),
c) a nyilvános előadás (24-25. §),
d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (26-27. §),
e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése (28. §),
f) az átdolgozás (29. §),
g) a kiállítás (69. §).
18. § (1) A szerző kizárólagos joga, hogy a művét többszörözze, és hogy erre másnak engedélyt adjon.
23. § (1) A szerző kizárólagos joga, hogy a művét terjessze, és hogy erre másnak engedélyt adjon.
29. § A szerző kizárólagos joga, hogy a művét átdolgozza, illetve hogy erre másnak engedélyt adjon.
Szabad felhasználás fontosabb elvei:
34. § (1) A mű részletét - az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven - a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti.
(2) Nyilvánosságra hozott irodalmi vagy zenei mű, film részlete, vagy kisebb terjedelmű ilyen önálló mű, továbbá képzőművészeti, építészeti, iparművészeti és ipari tervezőművészeti alkotás képe, valamint fotóművészeti alkotás szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerző megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben átvehető, feltéve, hogy az átvevő művet nem használják fel üzletszerűen. Átvételnek minősül a mű olyan mértékű felhasználása más műben, amely az idézést meghaladja.
(3) A (2) bekezdésben említett átvevő mű nem üzletszerű többszörözéséhez és terjesztéséhez nem szükséges a szerző engedélye, ha az ilyen átvevő művet az irányadó jogszabályoknak megfelelően tankönyvvé vagy segédkönyvvé nyilvánítják, és a címoldalon az iskolai célt feltüntetik.
(4) A mű iskolai oktatási célra iskolai foglalkozás keretében átdolgozható. Az átdolgozott mű felhasználásához az eredeti mű szerzőjének engedélye is szükséges.

8. Mindenki köteles betartani a törvényi előírásokon kívül a Szegedi Tudományegyetem ide vonatkozó szabályzatait is!